Πιστοποιημένα - Κατοχυρωμένα προϊόντα Conti γαμπρός

 

Τα προϊόντα της εταιρίας Conti uomo γαμπρός πριν βγουν στα καταστήματά μας ελέγχονται προσεκτικά σε επίπεδο ποιότητας, αντοχής, ραφής και φινιρίσματος. Κατόπιν κατοχυρώνονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ( Ο.Β.Ι ) για την αποκλειστική διάθεση στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά.
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
 Τα αξεσουάρ καθώς και άλλα προϊόντα της εταιρίας Conti Γαμπρός που εισάγονται απο την μητρική εταιρία της Αμερικής και έχουν κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο.
 Στην Ευρώπη είναι εκ'νέου κατοχυρωμένα κατόπιν άδειας της μητρικής εταιρίας απο την Conti Hellas στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) με αρ. πρωτ. 02632/28-8-13.
 Σε περίπτωση όμοιας η πανομοιότυπης απομίμησης των προϊόντων μας απο άλλη εταιρία θα ασκηθεί ποινική δίωξη με διεκδίκηση προστίμων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
 Για τις Δικαστικές διαφορές είναι υπεύθυνα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
 Με εκτίμηση
 Απο την Διοίκηση του Conti γαμπρός